Wystawa Budżetu Obywatelskiego

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, obserwując kształtujące się trendy, a przede wszystkim coraz lepiej poznając oczekiwania mieszkańców Opola, w tym roku wprowadziliśmy nowy model Budżetu Obywatelskiego. Model ukierunkowany na międzydzielnicową współpracę mieszkańców, tworzenie lokalnych strategii i partnerstw oraz optymalny podział środków, w celu zwiększenia udziału mieszkańców w tym instrumencie partycypacji społecznej, a także w celu równomiernego rozłożenia inwestycji na mapie Opola.

Budżet Obywatelski Opola na 2019 rok to rekordowa kwota 4.300.000 zł, w tym: 1.100.000 zł na zadania ogólnomiejskie (1.000.000 na zadania makro, 100.000 na zadania mikro) oraz 3.200.000 zł na zadania dzielnicowe w podziale po 400.000 zł na każdy z 8 wytyczonych Rejonów BO.

Nowy Budżet Obywatelski to także ułatwienia dla mieszkańców. Już na starcie BO uruchomiliśmy dedykowaną infolinię oraz multifunkcyjną platformę internetową na stronie www.bo.opole.pl, skupiającą wszystkie informacje oraz działania związane z Budżetem Obywatelskim. Nowa witryna internetowa daje możliwość składania wniosków on-line, śledzenia procesu ich opiniowania przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz zapoznawania się przez mieszkańców ze szczegółowym opisem zgłoszonych zadań i ich lokalizacją. Platforma internetowa jest wyposażona także w intuicyjny panel do szybkiego i łatwego głosowania. Ponadto dla osób niepełnosprawnych, przejawiających trudności w samodzielnym poruszaniu się, a które nie posiadają dostępu do głosowania elektronicznego, uruchomimy tzw. mobilne głosowanie, w którym pracownik lub wolontariusz współpracujący z Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, przyjedzie pod wskazany adres, by osobiście odebrać złożony głos. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego znieśliśmy całkowicie kryterium wieku, dzięki czemu głosować na wybrane zadania może każdy mieszkaniec Opola, przy czym osoby poniżej 16 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.

Głosowanie będzie odbywać się w okresie 1 – 7 października br. drogą elektroniczną oraz tradycyjną na kartach do głosowania, wydawanych w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania.

Szczegółowe informacje można łatwo znaleźć na stronie www.bo.opole.pl